Asociaţia Helicomed

Asociaţia Helicomed este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, înfiinţată în 2003.

Asociația are ca scop crearea, acordarea şi implementarea de programe de asistenţă medico-socială, psihologică şi psiho-pedagogică în folosul unor persoane defavorizate (copii, persoane cu handicap şi persoane de vârsta a treia), aflate în dificultate sau persoane cu cerinţe speciale.

Asociația organizează programe acreditate de formare pentru calificarea şi recalificarea personalului din diverse domenii (sanitar, social, etc), precum şi cursuri de formare continuă, perfecţionare, specializare pentru personalul cu studii superioare, în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii

Problematica medicală şi socială ne-a determinat să înfiinţăm această Asociaţie, pentru a veni în sprijinul:

• persoanelor în vârstă
• persoanelor cu diferite dizabilităţi
persoanelor cu situaţie financiară precară  
a copiilor supradotaţi intelectual fără posibilităţi materiale de intreţinere
copiilor şi tinerilor aflaţi în momente dramatice din existenta lor